Av. Alfons XIII amb C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
dl a dv de 8:30h a 14h Tardes dj de 16h a 18:30h

Rehabilitació i Edificacions

AJUTS REHABILITACIÓ

Ajuts Fons Next Generation

La vigència d’aquesta convocatòria s’inicia el 2 de maig de 2022 i finalitza el 30 de juny de 2026.

Ajuts per a que edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també pot finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

Els detalls i requisits de cada programa es poden consultar als apartats corresponents, així com a la pròpia convocatòria.

Llegeix més Fons Next Generation

Programa d’ajuts per a actuacions d’accessibilitat i mobilitat interior en habitatges

L’objecte d’aquesta convocatòria per a l’any 2022, és fomentar les actuacions de millora de l’accessibilitat i mobilitat a l’interior de l’habitatge. Resten exclosos els habitatges no destinats a residència habitual i permanent, a excepció dels habitatges buits que es posin de manera efectiva a disposició del mercat de lloguer o de les borses de lloguer social o altres programes públics.

Llegeix més Accessibilitat i mobilitat interior en habitatges

 

 

Seguiment d’expedients convocatòries anteriors 
Préstecs per finançar obres en comunitats de veïns

CÈDULES D’HABITABILITAT (AQUEST TRÁMIT ES TRAMITA ON-LINE)

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents.

La cèdula d’habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Més informació primera ocupació >

Més informació segona ocupació >

DUPLICAT CÈDULA D’HABITABILITAT (AQUEST TRÀMIT ES TRAMITA ON-LINE)

Sol.licitud de duplicat de Cèdula Habitabilitat