Av. Alfons XIII amb C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
dl a dv de 8:30h a 14h Tardes dj de 16h a 18:30h

Programa reallotgem

Descripció i objecte del programa

Mitjançant el programa Reallotgem.cat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà habitatges de propietat privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió d’ús, les persones en situació d’emergència econòmica i social.

Destinataris

Propietaris d’habitatges ubicats a Badalona.

Requisits dels habitatges:

  • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent i certficat d’eficiència energètica..
  • Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
  • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2. S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2.

Contracte de lloguer

  • Un cop fetes totes les verificacions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya formalitzarà un contracte d’arrendament amb la persona propietària de l’habitatge conforme a la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.
  • El contracte tindrà una durada mínima de cinc anys (o set anys, si la persona arrendadora és persona jurídica).
  • L’import màxim de la renda mensual dels contractes de lloguer s’ajustarà als límits establerts per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatges.
  • En el moment de la signatura, l’Agència tramitarà el pagament en una sola vegada de la renda dels primers 18 mesos de contracte i la fiança. Transcorreguts els primers 18 mesos, l’Agència podrà desistir lliurement del contracte sense haver d’indemnitzar el propietari de l’habitatge.

Si esteu  interessat en el programa i voleu rebre més información, envieu aquest formulari de petició d’informació i ens posarem en contacte. 


Emplenant aquest formulari consentiu que es desi i gestioni la vostra informació en aquest lloc web.