Av. Alfons XIII amb C/Ponent (Pavelló Olímpic) 08912 Badalona
dl a dv de 8:30h a 14h Tardes dj de 16h a 18:30h
OLH Badalona > Intermediació en Deutes de l’Habitatge

Intermediació en Deutes de l’Habitatge

El SIDH és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació amb les entitats financeres per a persones o famílies que tenen problemes per afrontar els deutes hipotecaris del seu habitatge principal.
La Diputació de Barcelona, a través del Servei d’Acció Social i l’Oficina d’Habitatge, impulsa aquest servei de manera concertada amb el Servei Ofideute de la Generalitat de Catalunya, els Ajuntaments, els Consells Comarcals i els Col·legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona.

Telèfon per cita prèvia
93 483 26 00  Extensió 7141 i/o 7142

En síntesi, el SIDH és un servei:

 

  • D’acompanyament a la persona usuària.
  • De resolució extrajudicial de conflictes. No actua davant els Jutjats.
  • Públic i gratuït. Sense cap cost per les persones usuàries.
  • De proximitat. El servei es presta des dels 41 punts d’atenció habilitats a la demarcació.
  • Especialitzat. Ofereix informació i assessorament especialitzats a càrrec d’advocats seleccionats pels diferents col·legis de la demarcació i, intermediació per part dels mediadors del servei Ofideute de l’AHC.
  • Integral i transversal per la col.laboració dels diferents serveis, ens i organismes necessaris per a la resolució de la situació.
Els ambits d’atenció ciutadania que s’ofereixen són:

 

  • Intermediació hipotecària. Persones propietàries que es trobin en dificultats per pagar el préstec o crèdit hipotecari del seu habitatge o, fiadors de préstecs amb garantia hipotecària que – per impagament – estiguin en risc de perdre el seu habitatge principal.
  • Mediació en consum. Persones consumidores per reclamació de clàusules abusives o demanda de mediació prèvia a l’inici d’un procediment d’execució.
  • Mediació en lloguer. Persones amb risc de perdre l’habitatge habitual de lloguer on l’arrendador sigui una entitat financera o que aquesta s’hagi adjudicat en subhasta l’habitatge llogat.
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
istanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escortsistanbul escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort